SZANOWNI RODZICE !!!

INFORMACJA DOTYCZY KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA

PRZESZKOLNEGO W OKRESIE DYŻURU WAKACYJNEGO

Z uwagi na aktualne wytyczne MEN i GIS ulega zmianie organizacja pracy przedszkola w okresie wakacji.

W trosce o zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, nie prowadzimy opieki dla dzieci z innych przedszkoli, ponieważ wiąże się z przemieszczaniem między przedszkolami i zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. Dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola według obowiązujących procedur, zasad zgodnie z reżimem sanitarnym (min. ograniczona liczba dzieci w grupie).

Zapisy do przedszkola w okresie wakacyjnym dotyczą rodziców, którzy nie mogą w tym czasie skorzystać z urlopów wypoczynkowych. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Termin dyżuru wakacyjnego: 1-31.07.2020r.

Zapisy na dyżur wakacyjny w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą drogą elektroniczną na adres e-mail:gp.lipowiec@ug.szczytno.pl lub pocztą tradycyjną na adres 12-100 Szczytno Kamionek 1. Deklaracja o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępna na stronie internetowej przedszkola – załącznik.

Prosimy zainteresowanych Rodziców o wypełnienie i przesłanie Deklaracji uczęszczania dziecka w okresie dyżuru wakacyjnego do 15.06.2020 roku.(deklaracje przesłane po wskazanym terminie  nie będą rozpatrywane).

Deklaracja uczęszczania na dyżur wakacyjny
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast