http://www.men.gov.pl  Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.ko.olsztyn.pl  Kuratorium Oświaty w Olsztynie

http://www.wmodn.olsztyn.pl  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

http://www.autochodzik.pl strona Przedszkolnego Programu Edukacji Komunikacyjnej

http://www.przedszkolak.pl cenne rady dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym  http://polnoc.miastodzieci.pl strona dla dzieci i rodziców

http://www.qlturka.pl dla dzieci: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr i film, muzea i miejsca kultury, plac zabaw

http://www.dzieckowsieci.pl strona dla rodziców

http://www.spet.info.pl serwis poświęcony specyficznym trudnościom w uczeniu się

http://www.ug.szczytno.pl
Urząd Gminy Szczytno