Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

1. Przewodniczący Rady Rodziców – Arkadiusz Tomaszek
2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców – Aneta Sawicz-Palenik
3. Skarbnik Rady Rodziców – Monika Gasperska
4. Członek Rady Rodziców – Olga Łachacz
5. Członek Rady Rodziców – Karol Napiórkowski
6. Członek Rady Rodziców – Anna Dudzińska

7. Członek Rady Rodziców – Patrycja