Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

1. Przewodniczący Rady Rodziców – Paweł Zieliński
2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców – Aneta Soliwoda
3. Skarbnik Rady Rodziców – Edyta Bednarczyk
4. Członek Rady Rodziców – Sylwia Majewska
5. Członek Rady Rodziców – Anna Pietrzak

6. Członek Rady Rodziców – Katarzyna Dudkowska