Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

1. Przewodniczący Rady Rodziców – Anna Lis
2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców – Katarzyna Alancewicz
3. Skarbnik Rady Rodziców – Dzierlatka Julita

 

Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców można wpłacać na konto:

05 8838 0005 2001 0100 6460 0001

Wpłacając należność na konto należy w tytule przelewu umieścić informację:

Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców na rok szk. ……../…….. za dziecko ………………………….………………..

(imię i nazwisko dziecka)

Odbiorca:

Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Lipowcu „Jasia i Małgosi”

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast