Ramowy rozkład dnia
7.00 Schodzenie się dzieci
8.45 Śniadanie
11.50 Obiad
14.15 Podwieczorek
16.00 Rozchodzenie się dzieci

1) Co najmniej 1 godzinę dziecko spędza czas na swobodnej zabawie, przy niewielkim udziale nauczyciela – zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, rozwijające indywidualne zainteresowania dzieci, zabawy rytmiczne, taneczne, muzyczne, swobodna działalność plastyczna.
2) Co najmniej 1 godzinę i 15 minut dziecko spędza na świeżym powietrzu – zabawy w ogrodzie przedszkolnym, w lesie lub na łące, zajęcia sportowe w terenie, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, prace gospodarcze i ogrodnicze.
3)  Najwyżej 1 godzinę zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne z wychowania umysłowego – pojęcia matematyczne, plastyka, zajęcia umuzykalniające, technika – zorganizowane w kilkuosobowych zespołach lub z całą grupą.
4) Pozostały czas ok. 2 godzin zajmują czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne, posiłki, mycie zębów, czynności higieniczne oraz krótki odpoczynek po obiedzie – czytanie bajek przez nauczycielkę, praca indywidualna z dziećmi, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast