Ramowy rozkład dnia
7.00 schodzenie się dzieci
8.30 Śniadanie
11.30 Obiad
14.30 Podwieczorek
15.00 Rozchodzenie się

1) Co najmniej jedną piąta czasu dziecko spędza czas na swobodnej zabawie przy niewielkim udziale nauczyciela – zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, rozwijające indywidualne zainteresowania dzieci, rytmiczne, taneczne, muzyczne, gry i układanki, swobodna działalność plastyczna.
2) Co najmniej jedną piątą czasu dziecko spędza na powietrzu – spacery, wycieczki, zabawy ruchowe i ćwiczenia  gimnastyczne, zabawy na placu przedszkolnym, gry zespołowe z elementem rywalizacji, manipulowanie tworzywem przyrodniczym, organizowane są zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.
3) Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego: umysłowe pojęcia matematyczne, plastyka, technika, muzyka, ćwiczenia gimnastyczneorganizowane w kilkuosobowych zespołach lub całą grupą.
4) Pozostały czas – dwie piąte przeznaczone są na czynności dowolne zagospodarowane przez nauczyciela – mieszczą się w nich: czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne – kształtowanie nawyków samoobsługowych, higienicznych, zachowań społecznych, zdrowotnych, prawa dziecka.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast