Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
UWAGA !
Dokumenty rekrutacyjne kandydatów do Gminnego Przedszkola w Lipowcu „Jasia i Małgosi”, na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowane:

w dniach od 18 lutego 2021r. do 02 marca 2021r. w godzinach pracy przedszkola.

do oddziału w Kamionku – proszę dostarczyć do przedszkola adres – Kamionek 1

do przedszkola w Lipowcu – proszę dostarczyć do przedszkola adres – Lipowiec 15
ZAPRASZAMY!

Rekrutacja 2021/2022

Nabór dzieci na wolne miejsca w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu „Jasia i Małgosi” i w oddziale w Kamionku, odbywać się będzie w dniach od 18 lutego 2021r. do 2 marca 2021 r. Rodzice/opiekunowie kandydatów mogą pobrać wniosek wraz z załącznikami w sekretariacie:

* w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu „Jasia i Małgosi” – Lipowiec 15, 12-100 Szczytno

* w Oddziale w Kamionku – Kamionek 1, 12-100 Szczytno

lub ze strony internetowej przedszkola – https://lipowiec.schoolpage.pl/

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast